Адам қарады: 39372 | Жарияланды: 2019-03-18 05:47:28

Қазақ тілі мен орыс тілінің айтысы

      Орыс тілі:                                                                                                                  

Ассалумағалайкум! Қазақ тілі!                                                                                             

Қазақтар сөйлемейтін мазақ тілі.                                                                                               

Жүз жылдай жетімектей сорладың-ғой,                                                                                

Көрсемші дәл өзіңдей азаптыны.                

Бармысың,тірімісің қазақ тілі.                                                                                                   

Қазақтың теңдік алған азат тілі.                                                                                              

Отанның ана тілден басталарын,                                                                                                    

Қай кезде ұғар екен қазақ мұны.

Бұл сөзді мен айтпаймын кекесінмен,                                                                                          

Айтамын дос болған соң төтесінен.                                                                                    

Сөйлейді орысшылап от басында,                                                                        

Баласы атасы мен көкесімен.

Қазақ тілі:                                                                                                                                      

Здрасти! Как дела? Орыс тілім!                                                                                                      

Жаңа шығып келеді менің үнім.                                                                                         

Мемлекеттік тіл деген –атағым бар,                                                                                                  

Құдай жазса менің де туар күнім!

Қазақша үйрену де орыстар да,                                                                                                   

Неміс пен украйн,кәрістер де.                                                                                                               

Бар мекеме көшіуде осы күні,                                                                                                                      

Қолданып қазақ тілін бар істерге!

     2

          Орыс тілі:                                                                                                                                                    

Сен әлі қазан-ошақ басындасың.                                                                                                    

Тойлар мен жылдық беру асындасың.                                                                   

Парламент,үкіметің маған көшер,                                                                                                             

Екі минут жиналыс ашылған соң.                                                                                   

Сен әлі ауылдасың алыстағы.                                                                                                          

«Қоянды өлтірмейме қамыстағы».                                                                                                           

Қазақша сөйлеспейді қалалықтар,                                                                                               

Қазақта жетпей жатыр намыс жағы.

     Қазақ тілі:                                                                                                                                                

Олай деп ей, бауырым сөкпе мені.                                                                                               

Жатыр-ғой үйрете алмай көпке мені.                                                                                             

Орысша ұғысатын сан ұлыттар,                                                                                                       

Түсінбесе қазаққа өкпелейді.

Сен бізге келімсексің ауып келген.                                                                                        

Қазақтай бауырмалды тауып келген.                                                                                               

Сендерге жалғыз лағын сойып беріп,                                                                                              

Бір көрпесін сендерге жауып берген.                                                                                

Көбейіп сен сыяқты келімсектер.                                                                                              

Қазақтың соры болды тілін шектер.                                                                                           

Қазақ тілді мектептер жабылған соң,                                                                                                

Қайтып қана тілі оның өсіп көктер.

       Орыс тілі:                                                                                                                           

Тағдырдың таттың талай ашшыларын.                                                                                             

Қатты айтып намысыңды қамшылармын.                                                                                      

Шетелге екі адым аттаған соң,                                                                                             

«Сайрайды» орысшылап басшыларың.

Үкіметің заң жазар орысшылап,                                                                                              

Аудармасы қазақша тым-ақ олақ.                                                                     

Парламенттен өткізер сол күйінде,                                                                                          

«Тілін тауып ақырын сылап-сыйпап».

Қазақ тілін білмейді жастар әлі,                                                                                                   

Сөйтіп жүріп мекеме басқарады.                                                                                                 

Москвада білмесе орыс тілін,                                                                                      

Басшы тұрмақ,нан жемей аш қалады.

3

      Қазақ тілі:                                                                                                                                                      

 Біз ондайға бармаймыз,қорламаймыз,                                                                                

Басқа тілді шектеуді қолдамаймыз.                                                                                     

Қажет болса қазақша бәрі үйренер,                                                                                                 

«Тіл үйрен»- деп еш кімді зорламаймыз.

Қазақшаға Астанам көшеді әлі.                                                                                                      

Содан кейін мәртебем өседі әлі.                                                                                                                

Бұл күнде сығаласам мен есіктен,                                                                                                

Ертең-ақ саған берем босағаны!

    Орыс тілі:

Не керек екеумізге теке тірес,                                                                                               

Болмасын арамыз да дау мен егес.                                                                             

Мен – Пушкин! Сен – Абайсың! Екі ұлы!                                                                                                   

Екі елдің достығына қосар үлес!

                 

Қазақ тілінде жазылған